Haljastus

AEDADE, HALJASALADE RAJAMINE
Eramute, ühiskondlike hoonete jne. ümbruse haljastustööd (muru rajamine, istutamised, …), teede, aedade jne. ehitamised.

MURU RAJAMINE
Murupinna rajamine nii seemnest kui muruvaibast koos pinna ettevalmistamisega või ilma.

AEDADE HOOAJALINE HOOLDUS
Teeme muru kevadhooldust: (ohutamine koos kulu ja sambla eemaldamisega, väetamine ja seemnete täiendkulv). Tartus ja lähikonnas. Võtame hooldada aedu, haljasalasid jne. Hoolduslepingu sõlmimisel fikseeritakse tööd mida tellija soovib hooldataval alal lasta teha. Näiteks võib sõlmida ainult murupindade hoolduslepingu, mis sisaldab niitmist, väetamist, ja umbrohutõrjet või ainult mõnda nimetatud komponentidest. Terve aia hooldusleping võib sisaldada töid viljapuude lõikusest kuni peenarde rohimiseni. Võimalik on sõlmida ka lühiajaline leping näiteks puhkusel või komandeeringus viibimise ajaks ja tellida ainult muru kevadhooldus (kulu eemladamine, õhutamine, vätamine ja vajadusel ka liivatamine ning samabaltõrje).

MURU KÜLV
Võimalik on tellida muruseemnete külv spetsiaalse külvikuga, eelnevalt ettevalmistatud pinnale. Võrreldes tavalise käsitsikülvi ja seemnete muldarehitsemisega on külvikuga külvi korral taimede tärkamine oluliselt ühtlasem.

MURU NIITMINE
Muru niitmine traktori, käsimuruniiduki või trimmeriga.

MURU VÄETAMINE
Tihti on hõreda, umbrohtunud ja sammaldunud muru põhjuseks taimetoitainete vähesus mullas. Selle vastu aitab, murude regulaarne väetamine.

UMBROHUTÕRJE MURUDES
Keemiline umbrohutõrje. Aitab vabaneda võilillest ja teistest muru välimust rikkuvatest laialehelistest umbrohtudest. Ei mõju murukõrrelistele. Võimalik on tellida ka taimiku täielikku keemilist hävitamist.

ISTUTUSTÖÖD
Hekkide, puude ja põõsaste istutamine. Ilu- ja viljapuude lõikus Kujundame vilja- ja ilupuude võra. Heki pügamine Heki pügamine hekikääride või hekitrimmeriga.

TEEDE EHITAMINE
Väikesemahuliste kiviparketist, puupakkudes, puitliipritest jne. materjalist teede ehitamine.

LISAKS OSUTAME JÄRGMISEID TEENUSEID:

  • Tänava- ja maakivitööd
  • Drenaazide ja sademeveetorustiku paigaldus
  • Muru ja haljasalade rajamine
  • Kaevetööd